Než kliknete na červené tlačítko vpravo dole nebo než odešlete formulář, seznamte se prosím s obsahem této stránky.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Na webu tech-morava.cz probíhá sběr osobních údajů jak přímo od subjektu (vyplněním formuláře), tak automaticky. Všem případům se nyní budeme věnovat podrobně. Dozvíte se o právních důvodech zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Kontaktní formuláře

Na více místech webu www.tech-morava.cz je kontaktní formulář sloužící osobám, které mají zájem o naše služby. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou jen dvě: e-mailová adresa a jméno.

  • Osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, telefon, zpráva
  • Získání osobního údaje: od subjektu
  • Zákonnost: souhlas subjektu
  • Účel: kontaktní informace, využitelné pro uživatelskou podporu, vzdělávání a personalistiku nebo vznik smluvního vztahu
  • Informace o zpracování: Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu s tech-morava.cz nebo zastupuje-li právnickou osobu, která je ve smluvním vztahu s tech-morava.cz, nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b . Totéž platí, vznikne-li smluvní vztah díky využití tohoto kontaktního formuláře. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace.

Cookies

Webový server https://alubrany.cz automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány třemi hlavními metodami: vlastní logy www serveru a analytika Google. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webou stránku přistupováno. Takto získané informace používáme k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.

Údaje pro reklamní systémy

Nepoužíváme žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud odešlete kontaktní formulář, jsou veškeré Vaše údaje ukládány na dobu neurčitou, maximálně však 365 dní. Údaje jsou uchovávány za účelem zpětného oslovení, popřípadě pro dohledání náležitých informací při pozdější komunikaci.

Jaké máte práva?

Pokud jste vyplnili kontaktní formulář, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Nemáme povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení…). Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá jednatel firmy Antonín Číž (Tel.: +420 739 599 247e-mail: tech-morava@email.cz)